Akce a aktivity

Akce a aktivity mateřské školy v Bocanovicích – školní rok 2014/15

Nabízíme dětem  aktivity / dle zájmu rodičů/:

- plavecký výcvik předškolních dětí ( bazén Bystřice)

- lyžařská školička ( lyžařský areál v Bukovci)

- sportovní hry mateřských škol ( PZŠ Jablunkov)

- kroužek anglického jazyka

- kroužek polského jazyka

- účast talentovaných dětí na výtvarných, recitačních, pěveckých a sportovních soutěžích

Pořádáme akce pro děti, pro děti a rodiče:

 • drakiáda
 • Mikuláš
 • pracovní  dílničky
 • kulturní vystoupení dětí k Vánocům, Mikuláši a Svátku matek
 • jízda na saních - kulig
 • dětský karneval
 • dětské radovánky
 • školní výlet
 • rozloučení se školáky
 • slavnostní zahájení školního roku
 • teatr lalek BAJKA - Divadlo český Těšín
 • divadelní představení - Divadélko Beruška
 • divadelní představení dle nabídky
 • ukázka  cvičení hasičů
 • návštěva požární zbrojnice
 • návštěva obecního úřadu
 • uspávání broučků
 • výstavka ovoce a zeleniny
 • výstavka podzimních plodů
 • pečení brambor - bramborový den
 • koledování v obci
 • zimní hry
 • bobové závody
 • vycházka ke krmelci
 • besedy s rodiči
 • velikonoční zajíček
 • Den Země
 • čištění studánky
 • sázení stromu
 • péče o školní zahradu
 • pěstitelské práce
 • exkurze na vlakové nádraží  Bocanovice
 • exkurze do místních firem,na farmu
 • celoroční pravidelné návštěvy knihovny
 • návštěva muzea v Mostech u Jablunkova, v Jablunkově
 • společné hry s dětmi MŠ a PMŠ Dolní Lomná, MŠ Mosty u Jablunkova
 • spolupráce s ZŠ Jablunkov a PZŠ Jablunkov
 • vystoupení dětí na vítání občánků
 • vystoupení dětí pro důchodce
 • vystoupení dětí  v PZKO
 • školní výlet
 • oslava Dne dětí
 • hledání pokladu v lese
 • kouzelník v MŠ

Spolupracujeme s organizacemi:

 • ZŠ Jablunkov
 • PZŠ Jablunkov
 • Mateřská škola Mosty u Jablunkova
 • ZŠ a MŠ Dolní Lomná
 • PMŠ Mosty u Jablunkova
 • PMŠ Dolní Lomná
 • OÚ Bocanovice
 • Knihovna Bocanovice
 • PZKO Bocanovice
 • JPO Bocanovice
 •  

 

Spolupracujeme s odborníky:

Logoped : Mgr. Renata Mrozková

Klinický psycholog: Mgr. Renata Kulková

Pracovníci PPP Třinec, SPC

Dětský lékař