Zápis dětí do mateřské školy k 1.9.2013

22.01.2013 08:29

Dne 4.3.2013 (8,00 - 11,00   15,00 - 16,00 hodin ) se koná zápis dětí do Mateřské školy v Bocanovicích pro školní rok 2013/14.

K zápisu přineste rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku. Přihlášky si vyzvedněte  předem v mateřské škole.

Děti do mateřské školy jsou přijímány dle daných kritérií,přednostně jsou přijímány děti pětileté a s trvalým bydlištěm v Bocanovicích.

V zákonné lhůtě bude seznam přijatých dětí (dle přidělených kodů)  zveřejněn na nástěnce v šatně a na webových stránkách mateřské školy.

Ředitelka školy Lenka Jurzykowská

Zpět