Třídní schůze

31.10.2013 09:46

Dne 10.10.2013 proběhla v mateřské škole třídní schůze,na které byli rodiče seznámeni se školním vzdělávacím programem,školním řádem, organizace mateřské školy, plánem akcí klubu rodičů apod.Třídní schůze se zúčastnila rovněž  logopedická pracovnice Mgr. Renata Mrozková, která informovala rodidiče o vývoji řeči dětí a možnostech nápravy výslovnosti.

Zpět